Fundacja Rozwoju Przed­się­bior­czo­ści Spo­łecz­nej „Być Razem”

Czyli idea, która zmieniła nasze życia i od której wszystko się zaczęło...

"Jeśli dasz człowiekowi rybę, nakarmisz go na jeden dzień. Jeśli nauczysz go, jak łowić ryby, nakarmisz go na całe życie."

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” to niezwykła organizacja pozarządowa, która swoimi działaniami wspiera osoby potrzebujące, wykluczone społecznie, które wykazują się kreatywnością i pracowitością, gdy zostanie im dana szansa. Nasza fundacja, powstała w Cieszynie, działa od 2007 roku wspierając ekonomię lokalną, przedsiębiorstwa społeczne i socjalne, firmy działające w oparciu o pomoc społeczną oraz organizacje pozarządowe. Pomagamy osobom powracającym na rynek pracy, dając im drugą szansę na zaistnienie w biznesie i pozwalając rozwijać się w odpowiedni dla nich sposób.
W „Być Razem” prowadzimy własne przedsiębiorstwo społeczne, które zajmuje się chociażby stolarstwem, ślusarstwem czy cateringiem. Dzięki wsparciu fundacji do dziś powstało  wiele osobnych spółdzielni socjalnych. Wyjątkowi ludzie i wyjątkowa praca, tym właśnie zajmujemy się w fundacji „Być razem”, która przez czternaście lat swojego istnienia pomogła setkom osób, które tej pomocy potrzebowały.

Misja fundacji jest prosta – pomagać. Ta niezmienna idea przyświeca nam od początku i przyświecać będzie nam zawsze. W dużym stopniu wynika to z doświadczeń Stowarzyszenia, wiemy więc dokładnie, jak się z tym problemem mierzyć. Organizacja licznych projektów ukierunkowanych na aktywizacje osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego, wspieranie spółdzielni socjalnych i firm, które tak jak fundacja pragną pomagać- to tylko nieliczne z kroków, które podejmujemy, aby zbliżyć świat choć trochę do jasnej wizji przyszłości.

Cele fundacji opierają się na tworzeniu warunków do kształtowania i rozwoju człowieka jako jednostki. Jako „Być Razem” pokazujemy, że każda osoba ma swoją wartość i nie można jej w żaden sposób z tego obedrzeć. Propagujemy dobre wartości i szacunek poprzez edukację, pracę, inicjowanie aktywności zawodowej, wsparcie i wzajemną pomoc. Wszystko, co robimy, pomaga osobom zagrożonym marginalizacją, grupom defaworyzowanym, bezrobotnym, chorym i niepełnosprawnym, bezdomnym, samotnym, uzależnionym, dotkniętym ubóstwem, uchodźcom oraz innym potrzebującym wsparcia.

 

Wsparcie

Pomagamy instytucjom i organizacjom, które działają w oparciu o zasady ekonomii społecznej

Aktywizacja

Wspieramy osoby zagrożone wykluczeniem w powrocie do aktywności zawodowej poprzez pracę, edukację i wzajemną pomoc.

Integracja

Integrujemy środowiska lokalne w celu skutecznego rozwiązywania problemów społecznych.

Rozwój

Tworzymy warunki do kształtowania i rozwoju człowieka we wszystkich wymiarach - duchowym, psychologicznym i intelektualnym.

Odtwórz wideo

Wesprzyj nas!

Każdy grosz jest na wagę złota, gdyż fundacja działa jako projekt pozarządowy. Jeśli zechcesz wspomóc nasze działania, pomożesz nie tylko wszystkim osobom, które potrzebują naszej pomocy teraz, ale też wszystkim, które mogą jej potrzebować w przyszłości.
Aby wesprzeć podopiecznych Fundacji wykonaj przelew na dowolną kwotę. Poniżej znajdziesz dane do przelewu.
 
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Być Razem
ul. Wałowa 4 , 43-400 Cieszyn 
 
38 8113 0007 2001 0029 1831 0001
Proudly powered by Wpopal.com
Add to cart