Ab­sol­went­ka Wydziału Wzor­nic­twa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Za­in­te­re­so­wa­na pro­jek­to­wa­niem, które od­po­wia­da na problemy spo­łecz­ne.

Proudly powered by Wpopal.com
Add to cart