Absolwent­ka Wydziału Wzor­nic­twa ASP w War­sza­wie. Zajmuje się pro­jek­to­wa­niem produktu oraz grafiką użytkową.

Proudly powered by nomadu.ee
Add to cart