Stu­dent­ka Wydziału Wzor­nic­twa na ASP w War­sza­wie. Pro­jek­to­wa­nie to jej życiowe po­wo­ła­nie – spełnia się tworząc nie­ba­nal­ne rzeczy. Jej drugą wielka pasja to fo­to­gra­fia: zarówno cyfrowa, jak i tra­dy­cyj­na wykonana przy pomocy ana­lo­go­we­go aparatu.

Proudly powered by Wpopal.com
Add to cart