Mał­go­rza­ta i Wojciech Ma­ło­lep­szy – oboje ukoń­czy­li Wydział Wzor­nic­twa Prze­my­sło­we­go war­szaw­skiej ASP. W latach 80. i 90. pro­wa­dzi­li studio MP oraz wy­twór­nię zabawek, a od 2001 roku kierują pra­cow­nią novo projekt, w której pracują dla prze­my­słu me­dycz­ne­go, elek­tro­nicz­ne­go, AGD i tworzyw sztucz­nych.

Proudly powered by Wpopal.com
Add to cart