Na co dzień zajmuje się pro­jek­to­wa­niem ga­lan­te­rii skó­rza­nej, głównie torebek. W swojej pracy kieruje się prostotą i uni­wer­sal­no­ścią. Bardzo ważna jest dla niej jakość ma­te­ria­łów i wy­koń­cze­nia pro­jek­tów.

Proudly powered by Wpopal.com
Add to cart